Privacy beleid

Het Fluwelen Handvat hecht veel waarde aan de bescherming van de gegevens van haar leden. In ons Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met de verzamelde persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het Fluwelen Handvat houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Open:  Privacy Beleid Fluwelen Handvat